Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014 för Liberala seniorers nätverk Skåne.

Styrgruppen har bestått av:
Ingrid Sandelin
Hans Pedersen Dambo
Yvonne Jandre’us

Styrgruppen har träffats två gånger på våren och två gånger på hösten.En av styrgruppens medlemmar har varit på Barbro Westerholms seminarium i Stockholm.

Barbro Westerholm har bevistat Skåne efter en inbjudan av styrgruppen där hon pratade om årsrika och Äldrevårdscentraler.
Till samma möte var Gustav Georgsson inbjuden för att informera om hur långt man kommit inom Regionen när det gällde Äldrevårdscentraler i Skåne.
Till detta möte kom ca 30 personer från olika Folkpartiavdelningar i Skåne.

De planerade aktiviteterna för Internationella Äldredagen fick vi tyvärr ställa in med anledning av att det var svårt att få intresserade personer att föreläsa.

För övrigt har gruppen arbetat med att ta fram ett flygblad för årsrika,ett annat flygblad som man kunde använda sig av i kommunerna var ”Samma skatt för samma inkomst av lön eller pension”.

Styrgruppen har deltagit i MiniLandsmötet, Lund där vi delade ut flygblad och motioner som vi skrivit angående Vabba/Vaffa.

Vi har också fått in en artikel i Ystad Allehanda angående” Färdtjänstberättigad utan färdtjänst”.

En av medlemmarna deltog i Barbro Westerholms seminarium under hösten.

Av den budget som vi har fått tilldelat oss på 10 000kr har gruppen endast använt 1888kr för resan till Stockholm och en blomma till Barbro Westerholm.
Resa till Malmö från Stockholm samt förtäring vid seminariet stod Barbro Westerholm för.

Malmö 2015 03 31

Yvonne Jandre’us                             Hans Pedersen Dambo                   Ingrid Sandelin

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *