Ingen misstolkning alls

I Sydsvenskan den 29/3 2014 citeras en förklaring från stadsområde Västers ledning i Malmö till varför förvaltningens budget 2014 förväntas gå back:

”I budgetarbetet inför 2012 bedömdes den största riskfaktorn för ekonomin vara om minskningen av antalet 80–89-åringar inte sker i prognostiserad takt. Tyvärr har just detta inträffat.”

Enligt Sydsvenskan medger stadsområdeschefen att formuleringen kan misstolkas.

Jag vill påstå att det inte alls finns utrymme för någon misstolkning av uttalandet.

Man säger faktiskt fullständigt rakt på sak att 80-89-åringarna tyvärr inte har dött i den takt man hade förväntat sig!

Att skylla på att texten kan misstolkas är bara dåligt!

Skriv som det är: Vi gjorde en dålig prognos. 80-89-åringarna levde längre än vad vi trodde.

Hans Pedersen Dambo