Seminarium med Barbro Westerholm

INBJUDAN

till

seminarium med Barbro Westerholm

Torsdagen den 20 februari 2014 kl. 12:00 hos Folkpartiet i Malmö, Östergatan 3
(till vänster in på gården, se vägbeskrivning nedan)
 

Vi startar med en lättare lunch kl. 12:00

Därefter kommer vi att presentera vårt Skånenätverk och
Region Skånes beslut att införa äldrevårdcentraler  (ÄVC) i Skåne.

 

Kl. 14:00 kommer Barbro att tala under rubriken

Alla behövs – också människor som lagt många år till livet.

I föredraget presenterar hon Folkpartiets uppdaterade äldreprogram.

Efter föredraget ges möjlighet till frågor och diskussion

Välkomna!

Ingrid      Yvonne      Hans

 P S Eftersom vår lokal inte rymmer fler än 35 personer kan vi bara tyvärr bara ta emot de 35 första anmälningarna.

Anmäl er via e-post till ingrid.sandelin@sjobo.nu
Glöm inte att anmäla om du vill delta i lunchen kl. 12:00

Liberala seniorer i Skåne
Skånesamordnare                Internet                           E-post
ingrid.sandelin@sjobo.nu     http://seniorliberaler.se   info@seniorliberaler.se

Inbjudan_Sida_2