Träna för att klara av att vara senior!

Söndagen har ägnats åt några timmars jobb, förberedelser inför veckan är något som jag vanligtvis ägnar del av söndagen åt. – även som pensionär! I morgon väntar möte med olika föreningsföreträdare på Medelpunkten och ett avstämningssamtal med min företrädare och mentor Gert!

Staffanstorp i allmänhet har en positiv utveckling vilket är roligt. Men vi har förstås även utmaningar att klara av. Förväntningarna och kraven på servicen är höga och vi jobbar hårt med att leverera det som förväntas, och förstås gärna lite mer än så.

Staffanstorp har ökande befolkningssiffror – inklusive seniorer, precis ett önskat läge för oss. Men det ställer krav på hela vår verksamhet. Vi vill kunna erbjuda aktiviteter som passar våra medlemmars olika intresseinriktningar. Just nu diskuterar vi också mycket kring bostadsbyggande som ska garantera ett tryggt seniorboende. Många vill lämna sina villor och istället flytta till lägenhet – inte alltid bostadsrätt!
Vi arbetar också för att överbrygga klyftan barn-ungdomar/seniorer genom att erbjuda våra tjänster till barnomsorg och skola – det kan vara i form av klassmor-och farföräldrar, läxhjälp, gemensamma måltider etc. Många av våra barn och ungdomar har ju numera sina egna mor- och farföräldrar på helt andra orter än där de själva bor.
Senare i eftermiddag blir det till att förbereda nästa styrelsemöte och att genomföra ett rejält träningspass på mitt favoritgym. Kul och nödvändigt för att orka med. Jag tränar inte för att förbli ung utan för att klara av att vara gammal – men främst för att det är så kul och för att man träffar så många trevliga medmänniskor.
Jag inser också att motionen blivit allt viktigare med stigande ålder. Människan är ju ett rörligt djur. Men måttlighet är givetvis en ledstjärna – med måttlig motion minskar man risken för hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, åldersdiabetes, övervikt och benskörhet för att nämna några åkommor. Signalsubstansen serotonin frigörs och man mår allmänt bättre och sover bättre, syreupptagningsförmågan blir större och man blir starkare och får bättre balans. Enligt experterna förbättrar nittioåringen sin muskelstyrka och kondition nästan lika effektivt genom motion som en nittonåring! Gymmen borde vara fulla av seniorer!
Dagens lästips:
Säg ifrån! Det händer för lite i äldreomsorgen av Berit Rollén och Monika Olin Wikman
Dags för ett åldersupprop??
Trots att våren nu är på väg så har vi många intressanta programpunkter kvar – kom också gärna med önskemål inför hösten.
Njut nu av den ljusa tid som vi har framför oss!
Lena

 

Hur kom vi till?

Hej alla liberala seniorer i Skåne!
Efter att länge ha funderat på att starta upp någon form av skånskt nätverk skickade jag förra året ut ett upprop som gav en hel del respons. Det blev snabbt en grupp som engagerade sig och vi har nu startat början till detta skånska seniornätverk och räknar med att inom en snar framtid finna dess arbetsformer. Sådant nätverk finns i många regioner och nu bör det vara vår tur!
Mycket arbete återstår och därför behöver vi din hjälp.
Nätverket ska i huvudsak engagera sig i och för de s.k äldrefrågorna, som för närvarande är i fokus i samhällsdebatten.
En viktig uppgift är att informera Barbro Westerholm och övriga liberala riksdagsledamöter om vilka frågor vi tycker är väsentliga att driva och skapa en kontakt mellan kommunala och regionala folkpartister. Genom vår aktivitet kan vi utbyta erfarenheter med partikamrater i de politiska organen och den lokala partiorganisationen och på så sätt ge varandra inspiration.
Under detta år har det utväxlats många tankar och idéer via mail och efterhand utkristalliserades alltså denna lilla ”kärntrupp” som mycket snabbt, entusiastiskt och konstruktivt tog tag i olika frågeställningar som väckts både regionalt och på riksplan.
Denna lilla grupp har nu träffats och skissat lite på arbetsuppgifter för den närmaste tiden och vi startar med denna information via Fp-hemsidan dit vi hoppas många liberala seniorer ska hitta.
Vi som tagit initiativet och som nu utgör den lilla kärngruppen är förutom jag själv – Lena Persson , Staffanstorp lenabirgittapersson@yahoo.se
också
Tore Bryneholt, Helsingborg tore.bryneholt@comhem.se
Yvonne Jandréus Bingsmarken, Skurup orkide46@gmail.com
Ingrid Sandelin, Sjöbo ingrid.sandelin@sjobo.nu
Hans Pedersen Dambo, Malmö hans@dambo.net
Tveka inte att ta kontakt !
Dela