Näktergalen senior

Ett projekt i Malmö som bryter generationsgränserna.
Jag har haft turen att få delta i ett samarbetsprojekt mellan fakulteten Hälsa och samhälle vid Malmö högskola och Södra innerstadens stadsdelsförvaltning i Malmö som går ut på att skapa kontakter över generationsgränserna.

Man har parat ihop ett antal seniorer över 70 år med lika många studenter och tanken är att man ska umgås med varandra, ta del av varandras erfarenheter, upplevelser och intressen och lära av varandra hur livet varit för äldre människor förr och hur det kan vara för unga människor i dag.

Efter intervjuer om vad man sysslat med i livet, vilka intressen man har, vad man vill syssla med i framtiden m.m., m.m. har man parat ihop studenter och seniorer som matchar varandra så bra som möjligt.

I fortsättningen kommer jag att varva informationslänkar med egen text och en del funderingar och idéer som jag tror skulle kunna vara användbara i kommuner som varken har studenter eller högskola men väl både ungdomar och pensionärer.

Klicka på länkarna för att ta del av informationen de ger och återvänd sedan hit till artikeln där jag kommer att beskriva mina egna upplevelser.

Här finns en sammanfattande beskrivning av verksamhetens mål och innehåll.

 För oss seniorer började det hela med att vi fick en inbjudan till ett informationsmöte den 5 januari 2012 på en av Södra innerstadens träffpunkter där Sergio Cisternas från Södra innerstadens stadsdelsförvaltning och Carina Sild Lönroth från Malmö högskola informerade om Näktergalen senior och berättade om tidigare års erfarenheter. Årets upplaga var den femte i ordningen.

Efter informationsmötet vidtog en period av ingående intervjuer med de personer som anmält att de ville delta i verksamheten. Tanken var att man med hjälp av kännedom om tidigare yrkesverksamhet, livserfarenheter, intressen m.m. skulle få ett bra underlag för att kunna matcha seniorer med studenter så att de skulle få så gott utbyte som möjligt av umgänget med varandra. Motsvarande intervjuer gjordes också med de studenter som ville delta.

Startdagen den 5:e februari
Söndagen den 5 februari var det så dags för det första mötet mellan studenter och seniorer.  

Vi samlades på Malmö högskola på sjukhusområdet där vi bjöds på cider och med hjälp av pusselbitar skulle mingla och leta rätt på den person vi skulle umgås med under vårterminen. Det lustiga var att en studentska och jag fick ögonkontakt direkt och började prata med varandra innan vi ens hade jämfört våra pusselbitar och det visade att det var just vi som skulle träffas. På min pusselbit stod det Turning och på hennes Torso! Vi syns på tredje bilden uppifrån vid smörgåstårtebordet.

Det visade sig vara en jättetrevlig tjej som heter Jenny och vi fann varandra direkt och hade massor att prata om medan vi med god aptit angrep den smörgåstårta som arrangörerna också bjöd på.  Vi hade förbluffande många gemensamma beröringspunkter där musik var ett viktigt intresse för oss båda. Vi upptäckte också många sammanträffanden som inte rimligen kan ha kommit fram under intervjuerna. Vi ska nu träffas 2 gånger per månad fram till en avslutning i juni. Vi avgör själva var och hur vi ska träffas och vad vi ska göra.

Jenny och jag träffades igen redan på tisdagen två dagar efter startdagen på Moriskans restaurang i Folkets Park där vi åt en bit mat för att sedan lyssna på en härlig jazzkonsert. Nästa träff får vänta till efter en krävande tentamensperiod. Jag ser fram emot en härlig vår med många fina träffar.

 

Bilden här ovanför bad Jenny en annan jazzlyssnare ta på oss och sedan lade hon direkt upp den på Facebook.

I kommande inlägg kommer jag också att rapportera om Jennys och mina fortsatta aktiviteter.

Några gemensamma aktiviteter för alla deltagarna i Näktergalen senior är också inplanerade liksom en gemensam avslutning den 17 juni.

Några spontana funderingar som jag inspirerats till av Näktergalen senior
Näktergalen tycker jag är en fantastisk verksamhet som bedrivs i flera former på många platser både i Sverige och i andra länder. Läs gärna om de olika verksamheterna i länkens vänstermarginal. Eftersom jag själv varit fritidspolitiker i socialnämnden i Kävlinge kommun kan jag se behovet av ytterligare en verksamhetsform i mindre kommuner som inte har någon högskola med studenter men gott om pensionärer och tonåringar. Näktergalen senior är en härlig verksamhet för möten mellan generationer som har lätt att mötas och trivas tillsammans. Likaså har äldre personer och barn ganska lätt att mötas och man har med framgång på många ställen i både förskolor och lågstadieskolor provat på koncept som ”klassmorfar” eller ”klassmormor”.

Men ett möte som jag inte känner till att man provat i någon större utsträckning är mötet mellan tonåringar och pensionärer. Jag tror att man i många kommuner i dag upplever detta som ett tydligt problemområde. Många pensionärer är helt enkelt rädda för tonåringar och går över på andra sidan av gatan om de ser ett tonårsgäng stå i ett gathörn och prata högljutt. Jag tror knappast att pensionärerna går fram till dem och säger ”Hej killar! Vad pratar ni om?”

Tänk om man kunde starta ett Näktergalsprojekt i högstadiet i grundskolan som gick ut på att seniorer och tonåringar skulle mötas, umgås, lära av varandra och förstå varandra. Det behöver inte vara så att enbart seniorerna är mentorer för tonåringarna. Tonåringarna kan ju vara utmärkta mentorer för seniorerna när det gäller t.ex. modern teknik som att handskas med en läsplatta, en laptop eller en smartphone. Låt dessa generationer möta varandra och börja förstå och uppskatta varandras inneboende resurser!

Jag är helt övertygad om att det i dag finns ett oerhört starkt behov av vuxenkontakt hos dagens unga och en längtan efter att respekteras för den man är. Det är inte alltid föräldrarna räcker till för det behovet.

Det är säkert inte lätt att ta första steget till en sådan här verksamhet, men tänk bara vilka enorma krafter man skulle frigöra om man lyckades! Försök se framför er bilden av tonåringen som går fram till pensionärerna som står utanför Konsum och pratar eller pensionären som går fram till tonårsgänget och slår sig i slang med dem! Skulle ni inte vilja leva i ett sådant samhälle?

Vem tar första steget till ”Näktergalen tonår”?

Hans Pedersen Dambo

 

75 års gräns?

Hej alla seniorer!

Det skulle vara intressant att få veta vad ni alla tycker om pensionsgränsen 75 år – dvs att vi ska TILLÅTAS jobba fram till denna ålder.

Skicka synpunkter via hemsidan eller våra kontaktadresser.

 

Vi vill också bli fler i nätverket så vi blir kraftfulla. Vi har i arbetsgruppen arbetat aktivt med att bearbeta kommunordföranden i våra folkpartiföreningar men endast fått ett fåtal träffar.

Kom igen!!

Hälsningar
Lena

Samordnare för Skåningarna

 

Boktips

Hej seniorskolleger!

Jag måste bara få dela med mig av två läsupplevelser:

Fredrik Lindströms När börjar det riktiga livet

och

Ludvig Rasmussons Åldersupproret.

Läs och njut!!!

Hälsningar

Lena Persson

 

 

Hur kan det hända?

 På många platser i vårt land uppdagas brister inom äldrevården. Detta hittas hos både privata och kommunala utförare. En del av fallen förskräcker och skrämmer varje sunt tänkande människa om “vad som komma skall” på ålderns höst. Det som händer är sorgligt, men lika allvarligt är det att upptäckarna oftast inte är utförarna, deras personal eller de politiskt förtroendevalda som ansvarar för äldrevården. I stället är det medierna och de anhöriga som med kraft slår larm! Ofta negligeras de anhöriga när de anmäler felaktigheter, men detta får inte avskräcka fler anhöriga att anmäla vad de ser som anmärkningsvärt.

Vad som händer och hur det uppmärksammas sätter ljuset på frågan: Hur sköter vi politiskt förtroendevalda våra uppdrag?

Sitter man  enbart på sammanträden och beslutar utifrån utredningar som tjänstemännen lägger fram? Har man  noll kontakt med de verksamheter man svarar för? Uppföljning av hur verksamheten fungerar via t ex. oanmälda besök borde vara en elementär uppgift för oss förtroendevalde.

 

Det är så media arbetar och se vad de upptäcker. Varför har många som sitter i nämnderna så liten ambition att kolla verkligheten och se hur besluten verkställs?

Det står klart att hela verksamheten måste ha ett par ledstjärnor.

En är att driften ska vara rationell och ekonomisk, en annan att den ska drivas med empati och omtanke. Rationell drift kan inte ha samma betydelse och tillämpning på olika verksamheter. Allt måste anpassas efter vilken verksamhet det är.

Att sitta i en social nämnd kräver ett stort intresse för verksamheten – särskilt, för människorna som ska betjänas – och en grundmurad sund allmän politik där pengafrågan kommer in. Att bara plocka in duktiga valarbetare i” vilken nämnd som helst” – gagnar föga politiken eller brukarna.

 

Vi tror att äldreomsorgen skulle må bra – men även berörda förtroendevalda – av att politiska ledamöterna i nämnderna går ut i verkligheten och kollar läget. Men då ska det inte vara en tidigt anmäld inspektion, utan spontana besök där även brukarna bliv uppmärksammade via samtal och “analyser”. Det måste vara genant att via pressen få läsa om vad man ställt till med och klandervärt för politiken!

 

Arbetsgruppen för Liberala Seniorerna (fp)  i Skåne.

Lena Persson och Tore Bryneholt

 

 

 

Upprop

Hej alla liberala seniorer!
Vi behöver alla vara med och påverka. Vi behöver en representant från varje skånsk kommun som kan vara med i vårt nätverk. Vi saknar många! Kontakta oss och anmäl ditt intresse så tar vi kontakt med dig och ger dig mer information.
Hälsningar
Lena Persson
Staffanstorp
samordnare för vårt skånska nätverk

lenabirgittapersson@yahoo.se