Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan 2015 för Liberala Seniorers nätverk Skåne

 

 1. Delta i Barbro Westerholms seminarium i Stockholm
 2. Planera för studiebesök inom äldrevården.
 3. Hålla minst ett, helst två möten för seniorer i Skåne med inbjudna föreläsare såsom regionråd eller andra personer av vikt i äldrefrågor.
 4. Anordna seminarium på Internationella Äldredagen som infaller den 1 oktober.
 5. För att kunna genomföra ovan nämnda aktiviteter kommer styrgruppen att äska för en budget om 10000kr till Länsförbundet.
 6. Ta fram informationsmaterial som kan användas för alla Folkpartiavdelningar i Skåne.
 7. Fortsätta med träffar för styrgruppen fyra gånger/år.
 8. Analysera vad den nya HSL- avtalet i Skåne skall påverka de årsrika.
 9. Verka för samma skatt för pension som för lönearbete.
 10. Arbeta vidare med möjligheten att kunna Vabba/Vaffa på lika villkor.
 11. Ge stöd till andra Folkpartiavdelningar i Skånes kommuner i äldrefrågor.
 12. Fortsatt stöd för utveckling av Äldrevårdscentraler.
 13. Ifrågasätta decemberöverenskommelsen som medför att Folkpartiet accepterar regeringens skattehöjningar för årsrika och unga. Detta, trots Alliansregeringens avskaffande av sådana skatter.

Malmö 2015 03 31

Yvonne Jandréus                    Hans Pedersen Dambo                    Ingrid Sandelin

 

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014 för Liberala seniorers nätverk Skåne.

Styrgruppen har bestått av:
Ingrid Sandelin
Hans Pedersen Dambo
Yvonne Jandre’us

Styrgruppen har träffats två gånger på våren och två gånger på hösten.En av styrgruppens medlemmar har varit på Barbro Westerholms seminarium i Stockholm.

Barbro Westerholm har bevistat Skåne efter en inbjudan av styrgruppen där hon pratade om årsrika och Äldrevårdscentraler.
Till samma möte var Gustav Georgsson inbjuden för att informera om hur långt man kommit inom Regionen när det gällde Äldrevårdscentraler i Skåne.
Till detta möte kom ca 30 personer från olika Folkpartiavdelningar i Skåne.

De planerade aktiviteterna för Internationella Äldredagen fick vi tyvärr ställa in med anledning av att det var svårt att få intresserade personer att föreläsa.

För övrigt har gruppen arbetat med att ta fram ett flygblad för årsrika,ett annat flygblad som man kunde använda sig av i kommunerna var ”Samma skatt för samma inkomst av lön eller pension”.

Styrgruppen har deltagit i MiniLandsmötet, Lund där vi delade ut flygblad och motioner som vi skrivit angående Vabba/Vaffa.

Vi har också fått in en artikel i Ystad Allehanda angående” Färdtjänstberättigad utan färdtjänst”.

En av medlemmarna deltog i Barbro Westerholms seminarium under hösten.

Av den budget som vi har fått tilldelat oss på 10 000kr har gruppen endast använt 1888kr för resan till Stockholm och en blomma till Barbro Westerholm.
Resa till Malmö från Stockholm samt förtäring vid seminariet stod Barbro Westerholm för.

Malmö 2015 03 31

Yvonne Jandre’us                             Hans Pedersen Dambo                   Ingrid Sandelin

 

Jag är besviken på Alliansen

I valet 2014 fick Alliansen fler riksdagsmandat än Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans. Varför lade sig då Alliansen platt på rygg och lät S+Mp bilda regering i stället för att själva begära det? Var man rädd för att Löfvéns stöd från V skulle sätta för starka käppar i hjulen eller var Reinfeldt för trött för att fortsätta som alliansledare?   Verkligheten visade ju sedan tydligt att en Alliansregering i minoritet hade fått igenom sin budget, vilket Löfvénregeringen misslyckades med trots vänsterstöd och i stället tvangs regera med en Alliansbudget eller utlysa nyval.

Att sedan de två största partigrupperingarna – S+Mp och Alliansen gör en överenskommelse för att sätta det tredje största partiet ur spel strider mot min uppfattning om demokrati och parlamentarism hur illa jag än tycker om det tredje största partiet.

Att dessutom komma överens om att den ena partigrupperingen ska lägga ner sina röster vid budgetomröstning om den andra partigrupperingen har fått regeringsmakten, gör det ju meningslöst för oppositionen att över huvud taget upprätta en egen skuggbudget. Man gör naturligtvis inte ett budgetförslag som man inte får rösta på!
Detta tycker jag också strider mot min uppfattning om oppositionspartiernas skyldigheter i riksdagen.

Utöver detta har vi hela spelet om Löfvéns utsträckta hand som enligt honom själv Alliansen vägrade att diskutera och som enligt Alliansen bara var en tom hand.
Detta tror jag inte var något annat än ett spel för gallerierna.  Enligt center-ledaren hade Alliansen redan tidigare föreslagit det som man nu kommit överens om. Om det verkligen var så, undrar jag varför inte oppositionen redan tidigare öppet talade om vad man föreslagit men att Löfvén då vägrat anta förslaget.

Som jag ser det, har hela detta spel om öppna respektive tomma händer helt säkert genomskådats av svenska folket och leder inte till något annat än ett ökat politikerförakt och ger dessutom SD ytterligare ökat stöd bland väljarna.

Hans Pedersen Dambo
Liberal årsrik Malmöbo