Ingen misstolkning alls

I Sydsvenskan den 29/3 2014 citeras en förklaring från stadsområde Västers ledning i Malmö till varför förvaltningens budget 2014 förväntas gå back:

”I budgetarbetet inför 2012 bedömdes den största riskfaktorn för ekonomin vara om minskningen av antalet 80–89-åringar inte sker i prognostiserad takt. Tyvärr har just detta inträffat.”

Enligt Sydsvenskan medger stadsområdeschefen att formuleringen kan misstolkas.

Jag vill påstå att det inte alls finns utrymme för någon misstolkning av uttalandet.

Man säger faktiskt fullständigt rakt på sak att 80-89-åringarna tyvärr inte har dött i den takt man hade förväntat sig!

Att skylla på att texten kan misstolkas är bara dåligt!

Skriv som det är: Vi gjorde en dålig prognos. 80-89-åringarna levde längre än vad vi trodde.

Hans Pedersen Dambo

 

Färdtjänstberättigad utan färdtjänst

Bengt Lindskog (som i själva verket heter något annat) är en multisjuk man med funktionshinder i Onslunda i Tomelilla kommun. Han är helt beroende av färdtjänst för att kunna förflytta sig dit han behöver och har också beviljats färdtjänst för detta. Tomelilla har anslutit sig till Skånetrafikens färdtjänst så när han ska beställa en färdtjänstresa kan hans samtal hamna hos ett Callcenter i Senegal i Afrika eller om han har tur hos Ystad taxi.

• Den 4/12 hade Bengt Lindskog beställt sjuktransport från Onslunda till Tomelilla Rehab.
Taxin kommer, Bengt åker iväg och somnar i taxin.
Vid framkomsten visar det sig att taxin kört till Ystad rehab istället för Tomelilla.
Det finns ingen taxi som kan hämta Bengt och köra hem honom.
Tiden på Rehab har han också missat.
Bengt blir till slut tvingen att ta en privat taxi hem till Onslunda.

• Den 8 december 2012 försökte Bengt i god tid före jul beställa en färdtjänstresa till jul från Onslunda till Bingsmarken. Han fick svar att det saknades bilar och att man därför prioriterade närtrafiken så i dagsläget kunde ingen beställning tas emot.

Enligt 9 § i Färdtjänstlagen får sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. Att ansvarigt taxibolag har för få bilar för att klara sina åligganden kan inte vara ett synnerligt skäl utan i stället ett lagbrott. Att nedprioritera vissa kunder från andra strider också mot likställighetsprincipen som gäller region Skånes verksamhet dit Skånetrafiken hör.

Vid kontakt med ordföranden i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne lämnades bl.a. följande svar: Det finns ingen som helst rätt att neka din man färdtjänst under julen.

• För ett tag sedan hade Ystad allehanda en artikel om hur bra det var att arbetslösa akademiker i Senegal fick arbete och att de minsann lärde sig skånska. Språk kan man alltid lära sig men efter att ha passerat tonåren är man i regel för gammal för att lära sig en ny dialekt. Detta påpekade jag bl.a. för journalisten som aldrig svarade.

Jag vill tillägga att för att Region Skåne ska spara pengar så kommer de färdtjänstberättigade vid beställning för det mesta till Senegal.
Personalen förstår inte vad man säger och resenärerna blir inte heller förstådda. Det samma gäller taxichaufförerna.

Vem drabbas? Jo, givetvis resenärerna.
Är det inte snart dags att se sanningen i vitögat och inse att det inte blir en besparing att låta Senegal som faktiskt ligger i Afrika sköta beställningarna av resor i Skåne?
Borde man inte hellre inte låta folk med lokalkännedom sköta detta?

– Om läkarna blir utan patienter vad är vinsten?
– Om resenärerna inte kommer ut någonstans och till slut blir sjuka av ensamhet, vad är vinsten?
– Om svårt sjuka människor med funktionshinder får vänta i evighet på bilen och blir alldeles utmattade av detta, vad är vinsten?

• E-post till Skånetrafiken:
Ämne: Missad sjuktransport 2013-02-11, missad hämtning 2013-01-30

Angående sjukresa Bengt Lindskog
Sjukresa var beställt till idag 2013-02 11 kl. 16.10, men den kom aldrig.
16.30 ringde Bengt och fick då besked att man hade missat transporten.

2013-01-30, sjukresa till Ystad lasarett, Thorssons väg 17.
Ditresan fungerade men till hemresan kom ingen bil.
Vid telefonsamtal till er uppgavs att bilen var dirigerad till ortopeden i det s.k. blocket.
Då ditresan gick till geriatrik fanns ju ingen anledning att inte hemresan skulle gå från Thorssons väg. Den andra passageraren som samåkte skulle till ortopeden men inte Bengt.

Jag vill återigen påpeka att det är sjuka människor som ni ska transportera och sjuktransporten måste bara fungera.
Hur ska sjukvården fungera när inte patienterna kommer?
Det är ni som har ansvaret.

• Ny e-post till Skånetrafiken
Ämne: Resa Onslunda- Tomelilla- Onslunda

2013-02-19 hade Bengt Lindskog xxxxxx-xxxx beställt resa Onslunda-Tomelilla-Onslunda.
Hemresa var beställt till kl. 16.55, vid Caféet, Norregatan i Tomelilla men ingen taxi kom. Bengt försökte ringa ett antal gånger för att påminna men kom inte fram.
När caféet hade stängt fick han stå intill en korvkiosk och frysa. Först drygt 2 timmar senare blev han äntligen hämtad.
Som vanligt var det språksvårigheter vid beställningen. Påpekas bör att Bengt talar svenska.
Den som får färdtjänst är antingen sjuk eller funktionshindrad. Bengt är både och.
Det är stor skandal att behandla en färdtjänstberättigad på detta sätt.

• Skånetrafikens svar 1:
Ämne: Angående resa 2013-02-19

Hej!
Tack för att du hörde av dig till oss!
Vi har mottagit ditt mail angående Bengt Lindskogs resa 2013-02-19.
Vi har kontrollerat den aktuella resan och vi har varit i kontakt med ansvarig entreprenör som diskuterat händelsen med berörd förare.
Enligt föraren har han varit på avtalad adress, Norregatan 2 i Tomelilla, dock något försenad till ca 17:05 och letat efter Bengt.
Föraren har ej hittat honom, han var sedan tvungen att köra därifrån då han hade fler turer efter att hämta.
Vi önskar att Bengts resor ska fungera till belåtenhet i fortsättningen.

• Skånetrafikens svar 2:
Ämne: Angående resa 2013-02-19

Hej!
Tack för ditt mail!
Vi har tyvärr inga regler som säger att förarna är skyldiga att ringa upp kunderna då de ej hittar, även om många av våra förare gör detta.
Givetvis kan man vid bokningstillfället be bokarna om att skriva detta som en kommentar i bokningen, som ett önskemål. Men vi kan dock aldrig tvinga förarna till att ringa.

För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 1526187 och om du vill svara på detta mail var vänlig och klicka på följande länk http://www.skanetrafiken.se/templates/referralreply.aspx?id=4033&iFeedID=1526187&sCRC=0x43E53D4E

Med vänlig hälsning
Rebecca Beijer
Kundadministratör

• Ringde för länge sedan till VC för att få en tid hos läkare, de skulle höra av sig men ingenting har hänt.
Idag har jag äntligen varit med Bengt hos arbetsterapeut för test.
Hur ska en människa kunna koncentrera sig när man har så ont som Bengt?
Just då var det företrädesvis nacken men naturligtvis även på flera andra ställen.

Han behöver bl.a. remiss till ortoped och också för bl.a. höftoperation men någon tid på VC Tomelilla tycks omöjligt.
Jag kommer överens med Bengt att ringa upp hans gamla privat läkare i Skivarp som för ett tag sedan ringde mig att meddelade att det var bättre för Bengt att ha nära till vården i Tomelilla.
Jag ringer upp och förklarar situationen men sköterskan meddelar att de inte tar emot honom.
Påtalar då att de visst inte vill ha en besvärlig patient men detta förnekas av sköterskan (läkarens fru). Hon menar att Bengt kommer försent till sina tider och att det inte går för de måste flyta på.
Påpekar att hon säkert måste känna till hur illa färdtjänst /sjuktransport fungerar.
Hon menar att de inte kan hjälpa detta och jag påpekar att detta är något som Bengt inte heller kan hjälpa. (Bengt är den som alltid kommer för tidigt till alla möten).

Hon säger att de skickat journaler till Tomelilla så nu får de ta hand om honom.
Jag undrar om de inte har några journaler kvar. Hon säger att det har de då de är skyldiga att förvara journaler

Kontentan av det hela är att man slänger ut Bengt då han uppfattas som besvärlig och hindrar dem från att ha flyt i patientströmmen.
Man ska således bara ha patienter som går snabbt igenom och ingenting får störa deras tidschema.
Sedan när har vården blivit förutsagd?
Sedan när behöver läkare inte visa empati?
Med vilken rätt kan en läkare slänga ut en patient som inte har uppfört sig illa, varit onykter eller våldsam?

För nätverket Liberala seniorer i Skåne

Yvonne Jandréus
Ingrid Sandelin
Lena Persson
Hans Pedersen Dambo

 

 

Träna för att klara av att vara senior!

Söndagen har ägnats åt några timmars jobb, förberedelser inför veckan är något som jag vanligtvis ägnar del av söndagen åt. – även som pensionär! I morgon väntar möte med olika föreningsföreträdare på Medelpunkten och ett avstämningssamtal med min företrädare och mentor Gert!

Staffanstorp i allmänhet har en positiv utveckling vilket är roligt. Men vi har förstås även utmaningar att klara av. Förväntningarna och kraven på servicen är höga och vi jobbar hårt med att leverera det som förväntas, och förstås gärna lite mer än så.

Staffanstorp har ökande befolkningssiffror – inklusive seniorer, precis ett önskat läge för oss. Men det ställer krav på hela vår verksamhet. Vi vill kunna erbjuda aktiviteter som passar våra medlemmars olika intresseinriktningar. Just nu diskuterar vi också mycket kring bostadsbyggande som ska garantera ett tryggt seniorboende. Många vill lämna sina villor och istället flytta till lägenhet – inte alltid bostadsrätt!
Vi arbetar också för att överbrygga klyftan barn-ungdomar/seniorer genom att erbjuda våra tjänster till barnomsorg och skola – det kan vara i form av klassmor-och farföräldrar, läxhjälp, gemensamma måltider etc. Många av våra barn och ungdomar har ju numera sina egna mor- och farföräldrar på helt andra orter än där de själva bor.
Senare i eftermiddag blir det till att förbereda nästa styrelsemöte och att genomföra ett rejält träningspass på mitt favoritgym. Kul och nödvändigt för att orka med. Jag tränar inte för att förbli ung utan för att klara av att vara gammal – men främst för att det är så kul och för att man träffar så många trevliga medmänniskor.
Jag inser också att motionen blivit allt viktigare med stigande ålder. Människan är ju ett rörligt djur. Men måttlighet är givetvis en ledstjärna – med måttlig motion minskar man risken för hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, åldersdiabetes, övervikt och benskörhet för att nämna några åkommor. Signalsubstansen serotonin frigörs och man mår allmänt bättre och sover bättre, syreupptagningsförmågan blir större och man blir starkare och får bättre balans. Enligt experterna förbättrar nittioåringen sin muskelstyrka och kondition nästan lika effektivt genom motion som en nittonåring! Gymmen borde vara fulla av seniorer!
Dagens lästips:
Säg ifrån! Det händer för lite i äldreomsorgen av Berit Rollén och Monika Olin Wikman
Dags för ett åldersupprop??
Trots att våren nu är på väg så har vi många intressanta programpunkter kvar – kom också gärna med önskemål inför hösten.
Njut nu av den ljusa tid som vi har framför oss!
Lena

 

Hur kom vi till?

Hej alla liberala seniorer i Skåne!
Efter att länge ha funderat på att starta upp någon form av skånskt nätverk skickade jag förra året ut ett upprop som gav en hel del respons. Det blev snabbt en grupp som engagerade sig och vi har nu startat början till detta skånska seniornätverk och räknar med att inom en snar framtid finna dess arbetsformer. Sådant nätverk finns i många regioner och nu bör det vara vår tur!
Mycket arbete återstår och därför behöver vi din hjälp.
Nätverket ska i huvudsak engagera sig i och för de s.k äldrefrågorna, som för närvarande är i fokus i samhällsdebatten.
En viktig uppgift är att informera Barbro Westerholm och övriga liberala riksdagsledamöter om vilka frågor vi tycker är väsentliga att driva och skapa en kontakt mellan kommunala och regionala folkpartister. Genom vår aktivitet kan vi utbyta erfarenheter med partikamrater i de politiska organen och den lokala partiorganisationen och på så sätt ge varandra inspiration.
Under detta år har det utväxlats många tankar och idéer via mail och efterhand utkristalliserades alltså denna lilla ”kärntrupp” som mycket snabbt, entusiastiskt och konstruktivt tog tag i olika frågeställningar som väckts både regionalt och på riksplan.
Denna lilla grupp har nu träffats och skissat lite på arbetsuppgifter för den närmaste tiden och vi startar med denna information via Fp-hemsidan dit vi hoppas många liberala seniorer ska hitta.
Vi som tagit initiativet och som nu utgör den lilla kärngruppen är förutom jag själv – Lena Persson , Staffanstorp lenabirgittapersson@yahoo.se
också
Tore Bryneholt, Helsingborg tore.bryneholt@comhem.se
Yvonne Jandréus Bingsmarken, Skurup orkide46@gmail.com
Ingrid Sandelin, Sjöbo ingrid.sandelin@sjobo.nu
Hans Pedersen Dambo, Malmö hans@dambo.net
Tveka inte att ta kontakt !
Dela

 

75 års gräns?

Hej alla seniorer!

Det skulle vara intressant att få veta vad ni alla tycker om pensionsgränsen 75 år – dvs att vi ska TILLÅTAS jobba fram till denna ålder.

Skicka synpunkter via hemsidan eller våra kontaktadresser.

 

Vi vill också bli fler i nätverket så vi blir kraftfulla. Vi har i arbetsgruppen arbetat aktivt med att bearbeta kommunordföranden i våra folkpartiföreningar men endast fått ett fåtal träffar.

Kom igen!!

Hälsningar
Lena

Samordnare för Skåningarna

 

Boktips

Hej seniorskolleger!

Jag måste bara få dela med mig av två läsupplevelser:

Fredrik Lindströms När börjar det riktiga livet

och

Ludvig Rasmussons Åldersupproret.

Läs och njut!!!

Hälsningar

Lena Persson

 

 

Hur kan det hända?

 På många platser i vårt land uppdagas brister inom äldrevården. Detta hittas hos både privata och kommunala utförare. En del av fallen förskräcker och skrämmer varje sunt tänkande människa om “vad som komma skall” på ålderns höst. Det som händer är sorgligt, men lika allvarligt är det att upptäckarna oftast inte är utförarna, deras personal eller de politiskt förtroendevalda som ansvarar för äldrevården. I stället är det medierna och de anhöriga som med kraft slår larm! Ofta negligeras de anhöriga när de anmäler felaktigheter, men detta får inte avskräcka fler anhöriga att anmäla vad de ser som anmärkningsvärt.

Vad som händer och hur det uppmärksammas sätter ljuset på frågan: Hur sköter vi politiskt förtroendevalda våra uppdrag?

Sitter man  enbart på sammanträden och beslutar utifrån utredningar som tjänstemännen lägger fram? Har man  noll kontakt med de verksamheter man svarar för? Uppföljning av hur verksamheten fungerar via t ex. oanmälda besök borde vara en elementär uppgift för oss förtroendevalde.

 

Det är så media arbetar och se vad de upptäcker. Varför har många som sitter i nämnderna så liten ambition att kolla verkligheten och se hur besluten verkställs?

Det står klart att hela verksamheten måste ha ett par ledstjärnor.

En är att driften ska vara rationell och ekonomisk, en annan att den ska drivas med empati och omtanke. Rationell drift kan inte ha samma betydelse och tillämpning på olika verksamheter. Allt måste anpassas efter vilken verksamhet det är.

Att sitta i en social nämnd kräver ett stort intresse för verksamheten – särskilt, för människorna som ska betjänas – och en grundmurad sund allmän politik där pengafrågan kommer in. Att bara plocka in duktiga valarbetare i” vilken nämnd som helst” – gagnar föga politiken eller brukarna.

 

Vi tror att äldreomsorgen skulle må bra – men även berörda förtroendevalda – av att politiska ledamöterna i nämnderna går ut i verkligheten och kollar läget. Men då ska det inte vara en tidigt anmäld inspektion, utan spontana besök där även brukarna bliv uppmärksammade via samtal och “analyser”. Det måste vara genant att via pressen få läsa om vad man ställt till med och klandervärt för politiken!

 

Arbetsgruppen för Liberala Seniorerna (fp)  i Skåne.

Lena Persson och Tore Bryneholt